Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Časovaná bomba – rozvody vody, kanalizace a plynu v bytových domech

Netěsnosti, zatékaní, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Částečné opravy kanalizačních a vodovodních potrubí problém neřeší, jen ho mírně odsouvají o pár týdnů dopředu. Vedle odstranění systémových poruch, rekonstrukce venkovních fasád, oken jakož i výtahů, patří sanace vertikálních potrubí vody, kanalizace a plynu k nejpalčivějším problémům starších, zejména panelových domů. Zejména unikající splašková voda a s tím spojená koroze plynových potrubí představuje bezpečnostní riziko. Zajímavým aspektem a pozitivním motivačním prvkem pro vlastníky je finanční návratnost výměny rozvodů vody v souvislosti s novou kvalitní tepelnou izolací. Úspora nákladů na ohřev teplé vody na 1 byt se podle výpočtů a praktických zkušeností pohybuje až do 2000,- Kč za rok! Proto se tato problematika logicky zařadila mezi priority, které bude v krátké době řešit většina vlastníků bytů.


Vnitřní vodovod

Rozvody pitné vody a ohřáté pitné vody jsou na tom podobně jako kanalizace. Většina z nich je v důsledku tvrdé vody zanesená silnou vrstvou vodního kamene, který snižuje průtok a tlak. Současně je živnou půdou pro mikroorganismy, čímž voda ztrácí na kvalitě a vhodnosti na pití. Kromě toho jsou zde netěsnosti a poruchy. Výměna je nutná, přičemž je rozumné najednou vyměnit všechny svislé rozvody vody, kanalizace i plynu.

Plastová potrubí představují v současnosti standard pro vodovodní rozvody. Žádný jiný materiál než plast ve svých rozmanitých podobách a druzích nemá tak rozdílné vlastnosti, čímž vznikají i obrovské rozdíly v kvalitě mezi jednotlivými instalacemi. Podstatný je přitom materiál trubek i samotných spojů. Společnost REHAU využívá pro rozvody pitné a teplé vody systém RAUTITAN. Specifikem jsou kvalitní trubky z materiálu PE-Xa (síťovaný polyetylén nejvyšší kvality – třídy A), nebo PEX-Al-PE (kombinace plast – hliník – plast). Obě trubky jsou spojovány PPSU resp. mosaznými tvarovkami, a to výjimečnou technologií pomocí násuvné objímky. Důležité pro sanace je, že se nepoužívají žádná lepidla ani svařovaní. Spojování se provádí mechanickým nasunutím plastové, resp. mosazné objímky na spoj, nářadí je zcela bezhlučné. Spoj se vyznačuje vysokou pevností, jednoduchou optickou kontrolou, téměř žádným zúžením průtoku na tvarovce a je realizován bez jakýchkoliv těsnění O-kroužků. Téměř všechny konkurenční
plastové systémy se spojují technologií „Press“, při které tvarovky obsahují těsnící O-kroužky, což je zdrojem mnoha budoucích netěsností a montážních chyb.

Vnitřní kanalizace

Kanalizační potrubí, se v panelových bytových domech starších 30 let, dostává na hranici své životnosti. Poruchy, jakými jsou netěsnosti, zápach a korozí ohrožené potrubí vody a plynu, ohrožují majetek a bezpečnost obyvatel. Výměna je nutná.

Podle průzkumů provedených v zemích Evropské unie je právě hluk jednou z hlavních příčin nespokojenosti s vlastním bydlením. Jedním z nejvýraznějších zdrojů hluku je přitom sanitární zařízení s příslušným odpadním potrubím z azbestocementu nebo PVC.

Nejvyšším místem vzniku hluku v rámci vnitřní kanalizace jsou hlavní stoupací potrubí, která často ruší více uživatelů bytových domů současně. Mnozí z nás tuto situaci denně zažívají na vlastní kůži. Navíc staré potrubí z azbestocementu nemá vzhledem ke své vysoké hmotnosti až tak špatné akustické vlastnosti.

Běžné potrubí z plastu (polypropylen nebo PVC) je na tom výrazně hůř – lidský organizmus vnímá hluk až 8násobně silnější. Bylo by proto nesprávné při rekonstrukci nahradit staré potrubí novým, ještě horším potrubím. RAUPIANO je řešením – má špičkový útlum hluku, vysokou těsnost a životnost. Montáž potrubí je jednoduchá bez lepení, pachu, a špíny – pouze zasouváním hrdel s těsněním.

U jiných prefabrikátů s označením „zvukově-izolační“ nebo „odhlučněné“ doporučujeme nechat doložit certifikované hodnoty měření hlučnosti z renomovaných institutů. Mnozí výsledky záměrně mlží, případně vůbec nezveřejňují. Hodně ovšem napoví i parametr hustoty (hmotnost/objem v g/cm3), který činí v případě RAUPIANO PLUS 1,9 g/cm3 a u levnějších prefabrikátů dosahuje jen hodnoty 1,2 – 1,3 g/cm3, což je rozdíl jedné až dvou tříd. Podstatným faktorem útlumu hluku je zvukově izolační upevnění, které zajišťuje téměř polovinu efektu.
Sortiment odhlučněných objímek je standardní součástí dodávek společnosti REHAU, což všeobecně není běžné, přičemž konkurence realizuje měření často s drahými a nedostupnými objímkami od dalších specializovaných výrobců. V horším případě se může stát, že kombinace levné odhlučněné trubky a běžných, případně původních objímek bez gumičky, přinese identický výsledek, jako běžný levný prefabrikát HT (šedá plastová trubka z polypropylénu), pouze za vyšší cenu. Toto naznačují i měření renomovaných institutů. Na základě zkušeností získaných při výměnách lze jednoznačně konstatovat, že podcenění hlučnosti při výměně azbestocementových trubek za běžný plast HT povede k výraznému zhoršení akustiky, zejména na spodních podlažích vyšších bytových domů.

Protipožární řešení

Je často opomíjeným aspektem. Většina bytů představuje samostatný protipožární úsek. Jelikož se při sanaci probourá prostup stropem, je tento po sanaci nutné opět protipožárně uzavřít dobetonováním v celkové tloušťce, nebo aplikovat měkkou ucpávku z minerální vlny. Aplikace běžné PUR pěny, případně ponechání otevřeného otvoru není řešením. Naopak, je to hazard s majetkem a zdravím obyvatel.

Dalším faktem je, že se trubky mění za plastové, tj. původní požárně odolné materiály se mění za hořlavé bez požární odolnosti. Z toho plyne povinnost zajistit protipožární prostup. K tomuto účelu slouží známé protipožární manžety, nebo novinka – protipožární pásy, tzv. „Wrapy“. Oba produkty disponují schopností v případě požáru otvor okamžitě uzavřít, a to díky extrémní rozpínavosti materiálu vystavenému působení ohně. Důležité je také systémové sladění použitých výrobků a způsob jejich montáže v konkrétní situaci, tj. v našem případě především při přechodu přes betonový strop. Společnost RAHAU proto používá pouze certifikované systémové prvky, které jsou současně ověřené časem a praxí při výměně rozvodů tak, že jejich montáž je korektní a má smysl.

Komplexní služby

Naše společnost se v oblasti sanace bytových domů neomezuje jen na dodávky kvalitních materiálů. Na základě získaných zkušeností nabízíme pro výměnu stoupaček UCELENÉ ŘEŠENÍ, počínaje poradenstvím před realizací, obhlídkou Vašeho bytového domu a zpracováním cenové nabídky a v neposlední řadě zorganizujeme po vzájemné dohodě výměnu Vašich rozvodů prostřednictvím certifikovaných montážních partnerů. Realizace zahrnuje výměnu vodovodního potrubí, plynu, případně také vzduchotechniky a samozřejmě likvidaci azbestu jako nebezpečného odpadu ve smyslu platných právních předpisů ČR. Vše k Vaší maximální spokojenosti! Za uplynulých 10 let naši montážní partneři systémy rozvodů REHAU použili
při realizaci u více než 70 000 bytů jen ve Slovenské republice, což je dobrým indikátorem kvality a vhodnosti komplexního řešení.

Autor:

Ing. Igor Krajčovič

Kontakt:

REHAU, s.r.o.

Obchodní 117

251 01 Čestlice

www.rehau.cz

e-mail: gt.cz@rehau.com.