Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Inovace v pojištění bytových domů „Společný domov“

Česká pojišťovna nově nabízí vyšší pojistné limity, krytí nových rizik i širší rozsah asistenčních služeb

Bytová družstva a společenství vlastníků se bez kvalitního pojištění bytového domu neobejdou. Pojištění chrání jak samotnou stavbu, tak i členy statutárních orgánů před celou škálou rizik, které z vlastnictví, správy či užívání bytového domu vyplývají. Na základě zkušeností majitelů nemovitostí rozšířila Česká pojišťovna své pojištění bytových domů.


Pojištění bytových domů Společný domov kombinuje ochranu před škodami vzniklými působením živlů, odcizením majetku či vandalismem, s krytím rizika finančních ztrát z ušlého nájemného. Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti, široký rozsah asistenčních služeb, a také úhrada náhradního ubytování, v případě, že se byt stane po pojistné události neobyvatelným.

Vyšší limity a nová pojistná rizika

Inovované pojištění bytových domů nabízí, a to bez navýšení pojistného, zvýšení některých pojistných limitů, např. u pojištění škod způsobených přepětím a indukcí, ztrátou vody při vodovodní škodě, odcizení hasicích přístrojů apod. Novinkou je  pojištění všech technologických částí bytového domu včetně výtahu na všechna rizika, tzv. pojištění All risk. V minulosti jsme se často setkávali s případy, kdy průměrná škoda na výtahu přesahovala částku až 100 tis. Kč

Nadstandardní asistence nyní v ceně pojištění

Ke každé pojistné smlouvě je nyní k dispozici rozsáhlá asistenční služba. Linka asistenčních služeb je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Stačí pouze zavolat, oznámit adresu bytového domu, nahlásit k čemu došlo a sdělit číslo pojistné smlouvy. Operátoři linky rychle zajistí pomoc instalatérů, sklenářů, topenářů, pokrývačů, plynařů, klempířů, elektrikářů nebo zámečníků. V případě havárie ve společných prostorách bytového domu či při zablokování vstupních dveří domu uhradí pojišťovna práci i materiál. Nápravu havárie tak není nutné platit z fondu oprav.

Rozšířeno je nyní i pojištění odpovědnosti

Pojištění automaticky kryje povinnost společenství vlastníků a všech spoluvlastníků nahradit škodu či újmu, která vyplývá z vlastnictví nemovitosti, a to jak ve vztahu ke třetím osobám, tak k jednotlivým členům společenství vlastníků. Do pojištění bytových domů je pak nově automaticky zahrnuto i pojištění odpovědnosti členů výboru společenství vlastníků (pověřeného vlastníka, předsedy společenství vlastníků) a člena představenstva či kontrolní komise bytového družstva