Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Elektronický indikátor topných nákladů Techem rádio 4 / vario 4

Společnost Techem uvádí na trh novou generaci indikátorů topných nákladů rádio 4 / vario 4. Elektronický dvoučidlový přístroj nabízí nejmodernější způsob registrace tepla a přenosu dat. Přístroj typu vario 4 je kdykoliv připraven ke spuštění rádiového přenosu dat, verze rádio 4 pak vysílá od samého začátku a data jsou tak neustále k dispozici.

Indikátory jsou vybaveny dvěma teplotními čidly, která průběžně kontrolují teplotu radiátoru a místnosti pro výpočet registrovaného tepla. Hodnota indikovaná za uplynulé období se uloží a je rádiově přenesena bez nutnosti vstupu do bytu. K dispozici je při standardním přenosu 24 průběžných hodnot, vždy k polovině a konci dvanácti uplynulých měsíců. Odpadá tak nutnost řešit mezi odečty. V novém období, po dni překlopení, přístroj načítá opět od nuly.

ITN rádio 4 / vario 4 mají nejnovější funkce samokontroly a rozeznání manipulace s přístrojem. Všechna data jsou chráněna prostřednictvím SSL šifrování dat a CRC technologií. Přístroj je plně kompatibilní s online službou Techem Smart System umožňující načítání dat každý jednotlivý den společně s množstvím dalších nástrojů a informací.

Indikátory Techem data III a rádio 4 jsou jediné přístroje na trhu umožňující, v kombinaci s jedinečným systémem úspory energie adapterm, ušetřit až 10 % nákladů na vytápění.

Charakteristické vlastnosti radiového systému:

  • Pohodlný, časově a nákladově průhledný.
  • Vysoká právní jistota při rozúčtování spotřebních nákladů.
  • Maximální kvalita odečtu díky automatickému předávání dat z přístroje až do rozúčtovacího systému.
  • Provedení odečtu bez nutnosti sjednání termínu, vstup do obydlí není nutný.
  • Ochrana před manipulací je zajištěna zaplombováním přístrojů, softwarovou detekcí manipulace a demontáže a kódováním dat.
  • Bezproblémová montáž po starších elektronických indikátorech společnosti Techem.
  • Odpadá provádění meziodečtů na místě, veškeré hodnoty z polovin a konců měsíců zúčtovacího období jsou předávány v rádiotelegramu.
  • Minimalizace administrativních výdajů, žádné problémy s nepřístupnými prostorami, odečtené hodnoty spotřeby jsou k dispozici pro provedení rozúčtování vždy včas.
  • Optimální kontrola odečtených hodnot uživatelem je umožněna díky uložení hodnoty dne překlopení v indikátoru topných nákladů a detailnímu uvedení spolu s číslem přístroje na rozúčtování. Tak je možné je kdykoliv ověřit.

Výhody radiového systému:

1)     Snadná montáž - Zcela bezdrátová a tudíž bez nákladů na výstavbu. Rádiové měřiče jsou určeny k registraci údajů o spotřebě.

2)     Bezproblémový „odečet“ - Nezávisle na přítomnosti obyvatel, bez odhadů spotřeby a řízených intenzivních dodatečných termínů.

3)     Rychlé rozúčtování - Bezchybný automatizovaný datový přenos a následné zpracování zaručují rychlé rozúčtování v dohodnutých termínech.

4)     Spokojení obyvatelé - Odečitatel vůbec nepotřebuje vstupovat do obydlí, odečet je přesný, transparentní, nenákladný a aktuální.

5)     Úspora nákladů - Rádiová technologie pro Vás znamená méně dotazování, žádnou koordinaci termínů, žádné lokální meziodečty.

Kontakt:

Techem, spol. s r. o.

Služeb 5

108 00  Praha 10 – Malešice

telefon: +420 272 088 777

info@techem.cz

www.techem.cz