Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Mezinárodní konference Tepny domu přilákala na 200 účastníků

Zapsaný spolek Pro náš dům uspořádal ve dnech 26.-27. září 2016 mezinárodní konferenci Tepny domu, která ve dvou dnech nabídla účastníkům odpovědi na otázky týkající se problematiky technického zařízení budov (TZB). Téma renovace a modernizace vnitřních rozvodů v bytových domech přivedlo na konferenci kolem 200 účastníků z řad bytových domů, správcovských organizací a zástupců státní správy.


 „Zájem o konferenci potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká ředitel spolku Petr Němec.

Cílem konference bylo poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Ve třech tematických blocích – Rozvody vody a odpadů, Vnitřní prostředí domu a Bezpečnost v domě – probíhaly přednášky jak z prostředí akademického, tak teoreticky-praktického. V diskusních panelech zaznívaly otázky, které posluchače trápí aktuálně nejvíce. Řečníci i diskutéři se shodli na důležitosti řešení problematiky komplexně, nestačí domy revitalizovat jen zvenčí, ale je nutné věnovat pozornost také samotným útrobám bytových domů.

Konference probíhala pod záštitou předsedy vlády ČR a Rady pro udržitelný rozvoj Bohuslava Sobotky, dále pod záštitou MV ČR, MPO a SFRB. Konferenci zahájil pověřený zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Jiří Koliba, náměstek, kterému bylo svěřeno řízení sekce stavebnictví a primárních surovin, spolu s ředitelem SFRB Františkem Hadáčkem.

Konferencí se budeme detailně věnovat v samostatném Elektronickém zpravodaji Tepny domu 2016/02, který v této době dokončujeme. Distribuci předpokládáme ve 43. týdnu. Věříme, že přineseme víc než zajímavé a inspirativní informace.

Již nyní se můžete podívat na videozáznamy z konference, které naleznete na na našem youtube kanálu.

Autor: PaS